Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1929, numer 1-3(44-46)

Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)3-7
Na marginesie7
Mirski Wiesław Z za kulis rzemiosła fałszerskiego8-10
Wystawy i kongresy10
Polonica u obcych10
Poczta lotnicza11
Rozmaitości11-12

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.