Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1928, numer 10-12(41-43)

Nowa era w rozwoju filatelji83-84
Na marginesie84
Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)85-89
Kosta Józef Historja w świetle filatelistyki. Dzieje Bułgarji na znaczkach bułgarskich89-91
Polonica u obcych91
Kongresy i wystawy91-92
Stowarzyszenia92
Poczta lotnicza92-93
Rozmaitości93-94

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.