Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1927, numer 8-9(27-28)

Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)85-88
Piaskowski A. B. Propagowanie uzdrowisk przez pocztę polską88-91
Polański Włodzimierz Parę słów o zagranicznych muzeach pocztowych91-93
Gryżewski Kazimierz Poczta lotnicza. W sprawie poczty lotniczej z Gdańska do Warszawy93
Kronika94
Bibljografja94-95
Falsyfikaty95
Rozmaitości95-98

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.