Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1927, numer 4(23)

Piaskowski A. B. Poczta jako podpora despotycznych rządów Persji i Rzymu (dokończenie)41-43
Niklewski Marjan Filatelja a kryminalistyka43-44
Komunikaty administracji45
Wiadomości pocztowe45-47
Wystawy i kongresy48
Ze stowarzyszeń48
Z Sali sądowej48-49
Nowości49-50
Bibljografija50-51
Rozmaitości51-54

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.