Biuletyn Filatelistyczny Polskiego Towarzystwa FilatelistycznegoBiuletyn Informacyjny - 1945 nr 1 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1945 nr 2 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1945 nr 3 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1945 nr 4 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1945 nr 5 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1945 nr 6 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1945 nr 7 - spis treści numeru

Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 1 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 2 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 3 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 4 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 5 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 6 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 7 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 8 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 9 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1946 nr 10 - spis treści numeru

Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 1 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 2 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 3 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 4 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 5 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 6 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 7-8 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 9 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1947 nr 10-11 - spis treści numeru

Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 1 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 2 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 3 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 4 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 5 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 6 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 7-8 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 9 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 10 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 11 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1948 nr 12 - spis treści numeru

Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 1 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 2 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 3 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 4 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 5 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 6-7 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 8-9 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 10 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1949 nr 11 - spis treści numeru

Biuletyn Informacyjny - 1950 nr 1 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1950 nr 2 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1950 nr 3 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1950 nr 4 - spis treści numeru
Biuletyn Informacyjny - 1950 nr 5 - spis treści numeru