Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Internetowe Koło Filatelistów ma już 2 lata

Z początkiem 2012 roku Zarząd Główny PZF podjął decyzję o utworzeniu Internetowego Koła Filatelistów (i-KF). Decyzja ta wychodziła na przeciw nawracającej okresowo na Forum Filatelistów Polskich (FFP) dyskusji o potrzebie utworzenia koła ponadregionalnego, funkcjonującego dzięki internetowi.

Taka forma zrzeszenia, dawałaby szansę włączenia się w działalność związkową, filatelistom rozsianym po małych miejscowościach lub żyjących, ze względu na pracę zawodową, w kilku lokalizacjach. Wydawało się, że również mieszkający poza granicami Polacy-filateliści mogą uznać internetowe Koło za ciekawą propozycję. Decyzję swoją ZG upublicznił zamieszczając informację o możliwości wstąpienia do internetowego koła w deklaracji członkowskiej. Już po kilku dniach od pojawienia się na stronie ZG PZF tekstu nowej deklaracji, pierwsi filateliści zgłosili swój akces do internetowego koła. Pierwsze zgłoszenie chęć wstąpienia do koła internetowego nastąpiło 1. kwietnia 2012 roku a zgłaszającym był mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Kolega Wiesław Kostka, członek koła Polonus. Do końca kwietnia grupa inicjatywna liczyła już 7 osób. Jednocześnie zaczęły pojawiać się głosy na temat nietypowej formy funkcjonowania koła, stawiano pytanie zarówno o formę funkcjonowania koła, jak również kwestionowano decyzję o utworzeniu koła internetowego przy ZG. Glosom tym stawił czoła m.in. Prezes Zarządu Głównego, który na FFP jasno dał do zrozumienia, że inicjatywa jest potrzebna i ma jego pełne wsparcie.

Mimo tej, czasem, nieprzychylnej nowej inicjatywie dyskusji, kilkuosobowa grupa członków założycieli, w ciągu kilku tygodni powiększyła się istotnie i zaczęła myśleć o sformalizowaniu swojego statusu w ramach PZF. Działaniom tej grupy przewodził Kolega Paweł Kwiatkowski, dzięki którego zaangażowaniu rozpoczęto prace nad regulaminem koła, planem pracy a przede wszystkich prowadzone były prace, aby przyszłe Internetowe Koło Filatelistów zaistniało w Internecie, jako niezależny „obiekt” sieciowy. Dzięki Jego olbrzymieniu wkładowi pracy oraz poniesionym z własnej kieszeni nakładom finansowym, została zarejestrowana domena sieciowa i-kf.pl oraz przygotowana w bardzo nowoczesnej technologii i szacie graficznej strona o adresie www.i-kf.pl. Na stronie tej zaczęły pojawiać się informacje dotyczące spraw wewnętrznych organizowanego koła a przede wszystkim zaczęły pojawiać się pierwsze artykuły o tematyce filatelistycznej. Wraz ze stroną koła pojawiło się jego logo, które zostało opracowane przez znaną artystkę grafika, projektantkę licznych wydań znaczków polskich Panią Marzannę Dąbrowską. Dzięki kontaktowi, jaki nawiązał Kolega Kwiatkowski z Panią Dąbrowską oraz dzięki uprzejmości i przychylności Projektantki w ciągu kilku tygodni zostały opracowane projekty logo koła. Grupa inicjatywna mogła zatem dokonać wyboru i w toku dyskusji zdecydowano się na znak graficzny nawiązujący symbolami do znaczka pocztowego, Internetu i nazwy Koła. W późniejszym okresie, dzięki uprzejmości Pani Marzanny Dąbrowskiej, został uregulowany stan prawny dotyczący posługiwania się logiem przez koło. Fakt zaistnienia w globalnej sieci i-KFu wydaje się, że wybił oponentom formy funkcjonowania koła argumenty i dyskusja w tym zakresie zamarła. Jednak sprawa dotycząca zamocowania koła w „terytorialnej” strukturze PZF trwała nadal a jej efektem była decyzja o podporządkowaniu koła internetowego Zarządowi Okręgu Pomorskiego. Dopiero w tym momencie możliwe było sformalizowanie spraw koła, tj. jego powołanie na wniosek grupy inicjatywnej, zatwierdzenie regulaminu i dokonanie wyboru władz. Wszystkie te czynności formalno-prawne udało się zrealizować pod koniec lata 2012 roku, dzięki dużemu zaangażowaniu Prezesa Oddziału Pomorskiego, Pana Jerzego Białasa. Pierwszym Prezesem Internetowego Koła Filatelistów został lider grupy inicjatywnej, Kolega Paweł Kwiatkowski. Mając mandat do formalnego działania Koło kontynuowało prace nad swoją stroną domową, zarówno pod kątem informatycznym, jak i merytorycznym. Prowadzono prace nad rozwojem „zamkniętej” część strony, tj. tej przeznaczonej tylko dla członków. W tej części publikowane są informacje o członkach Koła, prowadzona jest kronika, zamieszczane są ogłoszenia oraz wszystkie sprawozdania i protokoły z posiedzeń zarządu koła a także inne istotne dla Koła informacje. Rozwijano część otwartą, w której pojawiały się coraz liczniejsze artykuły filatelistyczne. Nie obyło się bez perturbacji, w wyniku nieporozumień, w połowie 2013 roku dotychczasowy Prezes Koła zrezygnował z funkcji oraz członkostwa w Związki. Przeprowadzono zatem wybory nowego Prezesa a w konsekwencji i wybory uzupełniające w związku z wakatami we władzach. Prowadzona w Kole dyskusja jednoznacznie pokazała, że członkowie Koła bardzo duże nadzieje pokładają w rozwoju strony domowej Koła i popularyzowaniu filatelistyki poprzez Internet pokazując jej różnorodność tematyczną i piękno. Dzięki pracy administratora , Kolegi Wojciecha Nowińskiego, możliwe jest prezentowanie na stronie koła nie tylko tekstów zapisanych w formie.html, „podwieszanie” plików .doc, czy .pdf ale również sekwencji plików graficznych .jpg czy w postaci prezentacji .ppt. Koło zaczęło zapraszać także filatelistów, niebędących jego członkami do przygotowywania materiałów, które były udostępnione poprzez stronę i-KF . Początkowo sprawa „szła” wolno, ale z czasem zaczęły pojawiać się artykuły gościnne. Strona www jest główną emanacją działania internetowego koła filatelistów. Od chwili jej uruchomienia opublikowano na niej blisko 200 artykułów. W wielu wypadkach są to teksty nowe, nigdzie wcześniej nie publikowane, ale zamieszczane są również teksty, które ukazały się wcześniej w Filateliście, Przeglądzie Filatelistycznym, czy Polonusie. Niektóre z nich cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, odnotowano dla nich ponad 1000 otwarć. Tym samym można stwierdzić, że tradycyjna prasa filatelistyczna zyskała poważnego sprzymierzeńca. Prowadzony monitoring aktywności na stronie Koła pokazuje, że w ciągu 2 lat funkcjonowania Koła, jego strona była odwiedzona ponad 13.250 razy, z czego 33% stanowią tzw. nawracające odwiedziny a aż 67% odwiedziny tzw. nowych użytkowników (na podstawie Google Analytics). Pokazuje to wyraźnie, że ukształtowała się stała grupa użytkowników sieci, którzy systematycznie ją odwiedzają. Każde odwiedziny na stronie związane były z otwarciem średnio5 artykułów, a średni czas pobytu przekraczał 7 minut. 29% odwiedzin ma miejsce w weekend, 71% w pozostałe dni tygodnia (Rys.1).

 

 

Rys.1. Globalny rozkład tygodniowy (w %), w weekendy: 29.1%, poza weekendami: 70.9%, (źródło: stat4u)

Rozkład odwiedzin w poszczególne dni jest stosunkowo wyrównany. Najczęściej strona odwiedzana jest w niedzielę (16,3% wszystkich wejść w skali tygodnia), następnie w środę (15,3%). W skali doby, największa liczbę wejść odnotowuje się w godzinach między 18 a 22 (Rys.2).

 

 

Rys.2. Globalny rozkład dzienny (w %), (źródło: stat4u)

Wśród 10 miesięcy z największa liczbą odwiedzin aż 5 to miesiące z roku 2014. Najwięcej odwiedzin w skali miesiąca, 1031, odnotowano w marcu 2014 r., w skali doby – 31.08.2012 r. – 209. Systematycznie wzrasta udział odwiedzin z urządzeń mobilnych. W początkowym okresie istnienia strony udział wejść z tego tupu urządzeń był praktycznie niezauważalny, obecnie jest na poziomie kilkunastu procent. Bardzo ciekawych informacji dostarcza monitoring w zakresie miejsca, z którego nastąpiło wejście (w sensie sieciowym). Liczną grupę stanowią wejścia bezpośrednio, poprzez wywołanie w przeglądarce adresu, sporą - wejścia ze stron ZG PZF i KZP. Jednakże bardzo dużą liczbę wejść stanowią wejścia z „wyszukiwarek”, głównie z Google a słowami wyszukiwanymi są: internetowe koło filatelistów, znaczki, filatelistyka, katalog itp.

Koło równolegle prowadzi stronę na największym portalu społecznościowym, tj. Facebook’u (www.facebook.com/internetowekolofil). Powstała ona niemalże w tym samym czasie, co dedykowana strona www jednak z czasem została nieco zapomniana. Dopiero z początkiem br. Kolega Krzysztof Siarkiewicz zdecydował się ją reaktywować i dbać o jej systematyczną aktualizację. Strona ta stanowi „lżejszą” wersję komunikacji, porusza czasem inną tematykę, prezentuje dowcipy związane z filatelistyką. Poszczególne posty docierają od kilkudziesięciu do kilkuset użytkowników FB, do dnia dzisiejszego strona zaliczyła 100 polubień.

Liczebność Koła systematycznie wzrasta, należy jednak powiedzieć, że nie jest to wzrost prosty. Oznacza to, że liczba członków ulega fluktuacji, co roku w okresie weryfikacji członkostwa (tj. wnoszenia składek na kolejny rok kalendarzowy 2-3 osoby rezygnują z członkostwa jednakże w ciągu roku wstępuję kilku nowych członków. Członkowie Koła mieszkają we wszystkich regionach Polski, zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach. Kilku członków Koła mieszka zagranicą, ale dzięki internetowej formule ma kontakt z osobami zajmującymi się tym samym, co oni hobby.

Ponad 2-letni okres funkcjonowania Internetowego Koła Filatelistów przy Okręgu Pomorskim pokazuje, że formuła internetowa koła filatelistycznego sprawdziła się w praktyce a dzięki wykorzystaniu tak potężnego narzędzia, jakim jest Internet możliwe jest propagowanie filatelistyki.

Zapraszamy wszystkich filatelistów i sympatyków do systematycznego odwiedzania strony domowej Koła (www.i-kf.pl) a niezrzeszonych jeszcze do wstępowania do Koła. Deklarację wstąpienia do PZF, ze wskazaniem i-KF jako koła macierzystego, można znaleźć na stronie Koła pod adresem http://www.i-kf.pl/czlonkowie-i-kf/członkowie-i-kf/deklaracja-członkowska.html. Można także pobrać deklarację ze strony ZG i wskazać i-KF jako koło macierzyste.


Niniejszy tekst został opublikowany w najnowszym numerze Filatelisty (2014,9).

Jesteś tutaj: START | STRONA GŁÓWNA | Internetowe Koło Filatelistów ma już 2 lata