Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Nadzwyczajny Walny Zjazd PZF - komunikat 1

Dzisiaj w Warszawie rozpocznie się Nadzwyczajny Walny Zjazd PZF. Zjazd ten został zwołany uchwałą nr 38/XXI/ZG/2019/Internet Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów z dnia 03.09.2019 roku, który to działał na podstawie art. 21 ust. 1.1. Statutu Polskiego Związku Filatelistów. 

 Jak czytamy w uchwale ZG celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZF jest:
2.1. Uchwalenie nowego Statutu PZF, który będzie obowiązywał od momentu zatwierdzenia przez KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).
2.2. Podjęcie Uchwały upoważniającej Zarząd Główny PZF do wniesienia ewentualnych poprawek w Statucie zgodnie z wytycznymi KRS i ponowne złożenie Statutu do rejestracji.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZF odbędą się w hotelu Holiday Park w dniach 5-6 październik br. Początek Zjazdu zaplanowano na godz. 15.00.

Projekt nowego Statutu został przygotowany przez Komisję Statutową we współpracy z członkami ZG oraz innymi członkami Związku. Został on poddany konsultacjom wewnątrz Związku. Niektóre kwestie zapisane w projekcie Statutu były także omawiane publicznie poza Związkiem. Zgłoszone przez struktury związkowe uwagi i sugestie były uważnie i z należytą starannością analizowane i w wielu przypadkach zostały uwzględnione w projekcie Statutu.

Jesteś tutaj: START | STRONA GŁÓWNA | Nadzwyczajny Walny Zjazd PZF - komunikat 1