Świat Erek,  rok 2019, numer 8(297)

Bartkowiak Henryk Od Bydgoszczy do Mikstatu141-142
Żak Grzegorz Lwów 23 Zamarystynów143
Rowiński Marian „Szczokociny” – błędna nazwa placówki pocztowej na nalepce wydrukowanej w okresie GG143
Bartkowiak Henryk Agencja pocztowa (?) Tarnawa Dolna144
Bartkowiak Henryk Zastępcze nalepki polecenia stosowane w Rzeszowie w latach 1944-1946145
Bartkowiak Henryk PKO Oddział Białystok146
Bartkowiak Henryk Nalepka czy stempel polecenia „Warszawa 3”?146-148
Rowiński Marian Dwa polecone „envelo”148
Kowalewski Grzegorz Nazwy placówek pocztowych – zagadki trudne do rozwiązania149
Skłodowski Janusz „Świecie 4/ n. Wisłą” – błąd w nalepce polecenia150
Bartkowiak Henryk Datowniki eksploatacyjne stosowane w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych z dodatkowymi literkami „UPT” – bez kropek150-153
Bartkowiak Henryk Prorocza wizja Jerzego Tokara153-155
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (86) 156-159
Bartkowiak Henryk Poczta wczoraj i dziś160

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.