Świat Erek,  rok 2019, numer 7(296)

Bartkowiak Henryk Rejonowy Urząd Telefoniczno-Telegraficzny Kraków – 1939 rok121
Farbotko Władysław „Pulawy Land” – okupacyjne nalepki polecenia122
Bartkowiak Henryk Okupacyjne nalepki polecenia „Lodsch”122-123
Bartkowiak Henryk Distrikt Galizien – prowizoryczne nalepki polecenia123
Bartkowiak Henryk Gabersdorf – Wdanin – Udanin124
Podolecki Feliks „Hlondów” – uzupełnienie125
Rowiński Marian Ruda Opalin – Ruda Huta – Ruda B126
Bartkowiak Henryk Dwuobrączkowe datowniki eksploatacyjne typu „warszawskiego”127
Farbotko Władysław Trzy różne „katalogi” – trzy uzupełnienia128
Skłodowski Janusz „Zera” na nalepce polecenia ze Stargardu Szczecińskiego 2128-129
Kowalewski Grzegorz „Wieszowice” zamiast Wieszowa129
Skłodowski Janusz Usterki numeratora129
Bartkowiak Henryk Nalepki polecenia „Warszawa” bez numeru placówki pocztowej130
Rowiński Marian 450 lat Unii Lubelskiej131
Jung Krzysztof Dwa kolejne znaczki „envelo.pl”131
Bartkowiak Henryk „Protektorat Czech i Moraw” – opis i katalog znaków polecenia stosowanych od 1938 do 1945 roku132-133
Żak Grzegorz Znaki polecenia z określeniem lokalizacji „port”133
Bartkowiak Henryk Datowniki eksploatacyjne stosowane w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych z dodatkowymi literkami „U.P.T.” – z kropkami134-135
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (85) 136-139
Bartkowiak Henryk Tajemnicze literki na przesyłkach pocztowych140

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.