Świat Erek,  rok 2019, numer 2(291)

Skłodowski Janusz „Karpacz” – prowizoryczny stempel polecenia21
Bartkowiak Henryk Agencja pocztowo – telekomunikacyjna Stare Pole22
Bartkowiak Henryk Biała Mazurska – Biała Piska23
Podolecki Feliks Nieder Salzbrunn – Solice Dolne – Szczawienko – Wałbrzych 823-24
Bartkowiak Henryk Agencja pocztowa Radzanów nad Wkrą24-25
Bartkowiak Henryk „Warszawa O4” – ciekawy datownik eksploatacyjny26
Podolecki Feliks Jaka Miłosna?27
Wnęk Lech „Warszów” – raz jeszcze28
Błądziński Kazimierz Datownik eksploatacyjny „CŁO” – uzupełninie do katalogu28
Rowiński Marian Uzupełnienie „specjalnych” datowników eksploatacyjnych28
Bartkowiak Henryk „Polskie Książki Telefoniczne”29
Bartkowiak Henryk „Reader’s Digest” – inna odmiana przesyłki poleconej29-30
Bartkowiak Henryk Znaki polecenia drukowane na przesyłkach bankowych30
Kowalewski Grzegorz Nalepki polecenia typ 7Lg31
Bartkowiak Henryk Zmiana zasad stosowania „daty” w datownikach czy pomyłki32
Bartkowiak Henryk Czy warto je zbierać?32
Bartkowiak Henryk Bitwa pod Skoczowem 28-30.01.191933
Bartkowiak Henryk 16 luty 1919 – rozejm w Trewirze34
Bartkowiak Henryk Rosyjskie nalepki polecenia z okresu NEP35
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (80)36-39
Bartkowiak Henryk Słowacka nalepka wartościowa „V”40

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.