Świat Erek,  rok 2019, numer 10(299)

Szczęsnowicz Radosław Okolicznościowe nalepki polecenia nie wprowadzone do obiegu181-182
Bartkowiak Henryk „Soulmierjitzy” – Sulmierzyce, czyli dziwne nazwy na rosyjskich nalepkach polecenia z okresu zaborów183
Skłodowski Janusz „Łębork” – Lębork184
Skłodowski Janusz Białystok i Kraków – telekomunikacyjne uzupełnienia185
Madej Piotr „Szczyty” – ale jakie?186
Kowalewski Grzegorz „Labunie” – błędny stempel polecenia186
Bartkowiak Henryk Tajemnica Latarni Morskiej w Rozewiu187-188
Madej Piotr Żelazowa Wola – Muzeum Fryderyka Chopina188
Wnęk Lech Uzupełnienie do „Katalogu nalepek polecenia z PNA”189-192
Skłodowski Janusz „Białystok 5” – dopisać do katalogu193
Błądziński Kazimierz „Słupsk 6” z błędnym PNA193
Błądziński Kazimierz „Nowość” w typie 7Ma194
Skłodowski Janusz Okręgowe Warsztaty Poczty i Telekomunikacji194
Bartkowiak Henryk Nagrody klubu internetowego „i-KF”194
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i samochodowych ambulansach pocztowych (87)195-198
Bartkowiak Henryk Wyróżnienia199
Komunikaty200

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.