Świat Erek,  rok 2019, numer 1(290)

Bartkowiak Henryk Postsparkassenamt Warschau1-2
Wincewicz Tadeusz „Aleksandrowo” – przejściowa nazwa miejscowości Olszanka3
Bartkowiak Henryk Żórawin - Żurawina3-4
Bartkowiak Henryk Ambulans pocztowy nr 198 Poznań - Szczecin4
Bartkowiak Henryk Telekomunikacyjne uzupełnienie: „TORUŃ TF. TG.”4
Jakubik Jerzy Jaka Miłosna? – uzupełnienie do informacji zamieszczonych w „Świecie Erek” nr 11 (289)5-6
Kowalewski Grzegorz Uzupełnienie do katalogu „specjalnych” 7
Błądziński Kazimierz Nalepka polecenia Wałcz 4 z błędnym PNA7-8
Błądziński Kazimierz Up. 11-401 Kętrzyn 3 – bez numeru placówki pocztowej8
Kowalewski Grzegorz „UPP Lublin” – pominięta w katalogu8
Kowalewski Grzegorz Nalepki polecenia w typie 7Mg9-10
Błądziński Kazimierz Nalepki 3-cyfrowe z numerem „1000”10-11
Bartkowiak Henryk 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego12-13
Bartkowiak Henryk Polecone znaczki „envelo”13
Kucia Henryk Nalepki polecenia przeznaczone do zagranicznych listów poleconych z kodem kreskowym14-15
Wnęk Lech Nalepki w typie 7Lc nie istnieją15
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (79)16-17
Bartkowiak Henryk Zamieszanie z drukowanymi znakami polecenia na kopertach i fakturach18
Szczęsnowicz Radosław Niemieckie koperty z wydrukowanymi nalepkami polecenia19
Bartkowiak Henryk Postsparkassenamt Warschau (c.d.)20

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.