Świat Erek,  rok 2016, numer 5(261)

Bartkowiak Henryk "Zalepiono legalnie"?81-82
Bartkowiak Henryk "Grand Hotel" Kraków - pośrednictwo pocztowo-telegraficzne82
Bartkowiak Henryk Warszawa 1 "section philatelique"83
Ośródka Leszek PKO WARSZAWA - piąty stempel polecenia?84
Rowiński Marian Pośrednictwo Trzetrzewina85
Bartkowiak Henryk "Biskupin wykopaliska"85-86
Bartkowiak Henryk Dwa zabory - dwie formy zapisu nazwy "Częstochowa"86
Bartkowiak Henryk Wartheland - nalepki polecenia87
Bartkowiak Henryk "FDC" z Grójca87
Bartkowiak Henryk Łokietek - Walim88
Rowiński Marian Pośrednictwo pocztowe Sobieszczany89
Rowiński Marian Grafika znaków polecenia89
Rowiński Marian Stempel polecenia z PNA90
Rowiński Marian "Telekomunikacyjne" datowniki eksploatacyjne90
Farbotko Władysław Ośrodek Rozliczeniowy Poczty i Telekomunikacji - ORPiT Warszawa91
Żak Grzegorz "Ekspedycja" 91
Jankowski Krzysztof Ambulansowe ciekawostki 92
Farbotko Władysław "Warszawa 19 - Centr. Port Lot"92
Bartkowiak Henryk "Priwiet c dorogi" czyli krótka historia rosyjskich "dworcowych" nalepek polecenia95
Bartkowiak Henryk "Stalingrad" - symbol kultu95
Bartkowiak Henryk 1936 rok - niemieckie "olimpijskie" nalepki polecenia96
Wincewicz Tadeusz Od 1.03.2016 r. Poczta Polska ponownie doręcza przesyłki sądowe97
Bartkowiak Henryk Poczta objazdowa "Beskid"98
Żak Grzegorz Samoprzylepne taśmy zabezpieczające z nowym logo Poczty98-99
Żak Grzegorz Oddziały RUP?99
Bartkowiak Henryk Wrocławskie ambulanse pocztowe z okresu Rzeszy Niemieckiej100

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.