Świat Erek,  rok 2016, numer 10(266)

Bartkowiak Henryk Nalepki polecenia bez kodu pocztowego w typie 1 Pap181
Bartkowiak Henryk Pierwsze nalepki na ziemiach polskich182
Janeczko Jerzy Lwów - okolicznościowy stempel polecenja183
Bartkowiak Henryk Zamieszanie z warszawskimi kioskami pocztowymi184
Rowiński Marian Następna do kolekcji nalepka z okresu GG185
Bartkowiak Henryk "Dunajec" na nalepce paczkowej z okresu GG185
Bartkowiak Henryk Ambulans pocztowy 111 Lublin - Chełm186-187
Bartkowiak Henryk Ambu[ansowe ciekawostki z lat czterdziestych187
Bartkowiak Henryk Urząd Telekomunikacyjny Kraków188
Kowalewski Grzegorz "Jawor 3" - kolejny nowy stempeł polecenia189
Błądziński Kazimierz "RUP Łomża 1"189
Kowalewski Grzegorz UPP Gdynia 2 -w typie "11"190
Kowalewski Grzegorz, Skłodowski Janusz Sensacja w "ósemkach"190
Kowalewski Grzegorz Dwje nalepki z Elbląga z błędem191
Kowalewski Grzegorz "Wrocław 8" bez kreski w PNA191
Rowiński Marian 0kolicznościowa nalepka polecenia z Lublina192
Geras Jan Trzy gliwickie znaki polecenia "envelo.pl"192
Madej Piotr Koperty służbowe Urzędu Wymiany Poczty193
Kowalewski Grzegorz Datownik "Polanica Zd." - ciekawe uproszczenie193-194
Madej Piotr Zagadkowy datownik eksploatacyjny194
Bartkowiak Henryk Za rok spotykamy się w Mikstacie194
Geras Jan 69 Spotkanie oKZ PZF "Kolejnictwo"195
Jankowski Krzysztof Koniec pewnej epoki196
Bartkowiak Henryk "Ku pokrzepieniu serc"197
Nie tylko znaki polecenia197
Jakowiec Henryk Zagraniczne etykiety i nalepki polecenia z kodem kreskowym198-199
Z żałobnej karty: Marek Kucner200

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.