Świat Erek,  rok 2015, numer 11(256)

Bartkowiak Henryk Krajowa Wystawa Filatelistyczna "100 lat Poczty Miejskiej w Warszawie"201
Madej Piotr Katowickie stemple polecenia masowych nadawców202-203
Bartkowiak Henryk "Odra Port" raz jeszcze203
Bartkowiak Henryk "Łódź 1 - Poczta Autobusowa"204
Bukczyński Maciej Dlaczego "Schildberg (Posen"?204
Bartkowiak Henryk I co na to eksperci?205-206
Rowiński Marian Koluszki 2 - Oddział207
Bartkowiak Henryk Agencje pocztowe: Chojno i Wartosław207-208
Rowiński Marian Makulatura z obiegu pocztowego208
Safuta Andrzej "Katowice" - tajemniczy stempel polecenia209
Safuta Andrzej "Wiśniowa Góra - Andrespol 4"209
Safuta Andrzej Poznań 2 - Dworzec210
Safuta Andrzej Jeszcze o formach zapisu nazw placówek pocztowych210
Safuta Andrzej "Zły" ukośnik w datowniku eksploatacyjnym211
Krasiński Antoni Datowniki eksploatacyjne "specjalne" - kolejne uzupełnienie211
Geras Jan Czy tak można?212
Redakcja UPP Warszawa - czy wyróżniki na nalepce mają znaczenie?212-213
Wnęk Lech, Bartkowiak Henryk Dlaczego nie koperty pocztowe?213-214
Rowiński Marian Dokumentacja pocztowa214-215
Safuta Andrzej Zapis nazw placówek pocztowych na nalepkach polecenia215
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (69216-219

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.