Świat Erek,  rok 2014, numer 10(244)

Madej Piotr Urząd Telefoniczno-Telegraficzny Katowice181
Bartkowiak Henryk Wyniki182
Redakcja 60 lat "Filatelisty"182-183
Podolecki Feliks Datowniki lwowskich urzędów pocztowych z nazwą ulicy183-185
Bartkowiak Henryk Światowy Kongres Sanitarny Warszawa 1922185
Madej Piotr Stempel polecenia z banku Gospodarstwa Krajowego186
Bartkowiak Henryk Poznań 3 - kolejne ciekawostki186
Bartkowiak Henryk Urok Kresów - Hnizdyczów Kochawina187
Bartkowiak Henryk Ambulansowa ciekawostka z 1928 roku187-188
Madej Piotr Katowickie ciekawostki188
Bartkowiak Henryk Radom 2 - nalepka z okresu GG z kolejnym wyróżnikiem189
Rowiński Marian Nalepki GG z wyróżnikiem "001"189
Kowalewski Grzegorz O błędach - jak widać - można bez końca190-191
Żak Grzegorz "33-333"191
Żak Grzegorz Błędy - ale czy zawsze?191-192
Skłodowski Janusz Szczekociny - stempel polecenia z PNA193
Kowalewski Grzegorz Czekamy na katalog!193
Bartkowiak Henryk Biuro ONZ w Genewie194
Bartkowiak Henryk Międzynarodowa Organizacja Pracy - MOP194-195
Bartkowiak Henryk "Vilno - Voksal"195
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (57196-199
Bartkowiak Henryk Mój głos na spotkaniu200

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.