Świat Erek,  rok 2014, numer 1(235)

Bartkowiak Henryk "Lignica 4"1
Tokar Jerzy Poniemieckie nalepki polecenia wykorzystywane przez Pocztę Polską po 1944-45 roku2-4
Bartkowiak Henryk Datowniki eksploatacyjne okresu przejściowego5
Bartkowiak Henryk "Warszawa TLF"6-7
Rowiński Marian, Bartkowiak Henryk "Stalinogród" - uzupełnienia stosowanych akcesoriów7-8
Rowiński Marian PKO - dalsze "nowości"9
Szczęsnowicz Radosław "Telekomunikacyjne" niespodzianki10
Kowalewski Grzegorz Lokalne nalepki z DOP Katowice11
Rowiński Marian "Nawiasy" raz jeszcze11
Skłodowski Janusz "UP Szypliszki" - kolejne uzupełnienie12
Skłodowski Janusz Zbędny przecinek12
Skłodowski Janusz "Dekartacja"12
Rejnowski Bronisław Poznań 34 - Kasa Główna13
Błądziński Kazimierz Tysięczne nalepki w typie 7M13
Klamut Andrzej, Bartkowiak Henryk Znaczki "a" i "b" - chyba nie o to chodziło14-15
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (4816-19
Redakcja Komunikaty20

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.