Świat Erek,  rok 2011, numer 8(210)

Szczęsnowicz Radosław XXII Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Komunikaty "ZP" w Gdańsku141-142
Redakcja Będą nowe nalepki "R"142
Kowalewski Grzegorz Błędy na nalepkach z PNA143
Kowalewski Grzegorz Czy jest to nalepka "dyrekcyjna"?143
Kowalewski Grzegorz Uzupełnienia do katalogu144
Błądziński Kazimierz "Mogilno 3" - same zagadki144-145
Kowalewski Grzegorz Dodatkowe znaki za czerwoną ramką145
Błądziński Kazimierz "Nowe" bezkodowe145
Janeczko Jerzy Znaki polecenia masowych nadawców146
Bartkowiak Henryk Znaki polecenia oraz datowniki eksploatacyjne z nazwami placówek pocztowych i telekomunikacyjnych resortu łączności (1944-2010. Suplement (7147-154
Głowacki Bolesław Zniszczone ciekawe znaki polecenia155
Rowiński Marian Ambulanse niemieckie z nazwami polskich miast156
Klamut Andrzej Piąty datownik z punktu pocztowego "Rzeszów R 101"156
Głowacki Bolesław Trzy "nowe" specjalne datowniki eksploatacyjne157
Klamut Andrzej Przesyłka wartościowa z Czech157
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (25158-159
Szczęsnowicz Radosław Komunikaty160

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.