Świat Erek,  rok 2011, numer 3(205)

Szczęsnowicz Radosław Nieznany stempel polecenia z Łowicza z 1946 r.41
Bartkowiak Henryk "Krakau 5" - kolejna placowka GG z nalepką "001"42
Głowacki Bolesław Dlaczego bez dodatku "Kraj Warty"?42
Szczęsnowicz Radosław GG - Distrikt Galizien - nalepki polecenia43-44
Kowalewski Grzegorz Trzy nalepki polecenia z błędami45
Rowiński Marian Test trwa nadal?46
Krasiński Antoni 35" w nowym układzie graficznym46
Bartkowiak Henryk Znaki polecenia oraz datowniki eksploatacyjne z nazwami placówek pocztowych i telekomunikacyjnych resortu łączności (1944-2010. Suplement (247-54
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia i datowniki eksploatacyjne stosowane w latach 1945-2007 w kolejowych i autobusowych ambulansach pocztowych (2055-58
Kowalewski Grzegorz Datownik z błędem59
Bartkowiak Henryk Tajemniczy datownik z Łodzi59
Głowacki Bolesław Nowe francuskie etykiety60

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.