Świat Erek,  rok 2008, numer 9(180)

Bartkowiak Henryk Kongres MKOL w Berlinie w 1930 r.141
Bartkowiak Henryk Szczecin - Dworzec142-143
Bartkowiak Henryk List polecony z blokiem nr 1143
Bartkowiak Henryk Czy istnieją stemple polecenia "Warszawa 20 BP"?143-144
Nartowski Lucjan Listy "paczkowe" ze Śląska144-145
Nartowski Lucjan Samochodowy kiosk pocztowy145
Bartkowiak Henryk "Koń a sprawa…"146-147
Bartkowiak Henryk Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej147-148
Bartkowiak Henryk Wojsko Polskie we Francji w 1917 r.148
Bartkowiak Henryk Dźwińsk - Dyneburg - Daugavpils149-150
Redakcja Z ostatniej chwili…150
Bartkowiak Henryk Zachęcam do badań151
Rowiński Marian Wszystko jeszcze przed nami151
Kowalewski Grzegorz Błędny PNA152
Błądziński Kazimierz Banie Mazurskie z błędnym PNA152-153
Bartkowiak Henryk Przyczynek do przyszłej klasyfikacji stempli polecenia "R"153-154
Rowiński Marian "Sępólno Kraińskie"154-155
Nartowski Lucjan "8Ge-w" - uzupełnienia155
Krasiński Antoni "Sądowa" koperta z erką155-156
Rowiński Marian Makulatura z kodem kreskowym156
Kowalewski Grzegorz Poprawna nazwa up.156
Bartkowiak Henryk Znaki polecenia ZSRR (2157-159
Nartowski Lucjan Niemieckie nalepki polecenia "Osten"159-160

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.