Świat Erek,  rok 2008, numer 5(176)

Kowalewski Grzegorz CER = WER81-82
Kowalewski Grzegorz "Wrocawskie" samoprzylepne nalepki z kodem kreskowym82
Krasiński Antoni Nowa forma zapisu numeru pod kodem kreskowym83
Kowalewski Grzegorz CER Gdańsk - druga odsłona83-84
Kowalewski Grzegorz, Szuler Adam Błędy - raz jeszcze84-85
Bartkowiak Henryk Kraków - Miasto86
Bartkowiak Henryk Nalepki z zaboru niemieckiego86-87
Nartowski Lucjan Nalepki Gdańska z dodatkowymi oznaczeniami87
Bartkowiak Henryk "Marienburg 1 (Westpr.88
Bartkowiak Henryk Niemiecka nalepka polecenia z Wilna88
Nartowski Lucjan Kody pocztowe na nalepkach polecenia Rzeszy89
Kowalewski Grzegorz, Rowiński Marian Znaki polecenia BANKU PKO SA90
Rowiński Marian Wspaniały okres lat 40 - "Zgorzelice"91
Bartkowiak Henryk Makulatura w obiegu pocztowym91-92
Kowalewski Grzegorz Uzupełnienia do katalogu nalepek 8Ge92
Wnęk Lech OUPT - nowości do katalogu93
Klamut Andrzej Jak było - tak jest!93-94
Kowalewski Grzegorz Warszawskie - i nie tylko - zapożyczenia94-95
Bartkowiak Henryk Wyróżniki na naleplach polecenia z urzędu pocztowego 06-300 Przasnysz 196
Bartkowiak Henryk Nalepki zabezpieczające przesyłki wartościowe97-98
Głowacki Bolesław Nowy układ graficzny frankatury mechanicznej?99
Głowacki Bolesław Nowa odmiana datownika eksploatacyjnego99
Redakcja Komunikat100

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.