Świat Erek,  rok 2007, numer 9(170)

Wnęk Lech Klasyfikacja nalepek polecenia bez kodu kreskowego181-188
Bartkowiak Henryk KWF "Ostrzeszów - złoty jubileusz" (16-30.09.2007 r.189
Bartkowiak Henryk Reminiscencje na temat dyskusji w Ostrzeszowie190-191
Bartkowiak Henryk Niemiecka specyfika191-192
Kowalewski Grzegorz "Leszno 1 OT - S.A."193
Krasiński Antoni Błędy na "specjalnych"193
Kowalewski Grzegorz Dwa razy "Janów"193-194
Jakowiec Henryk Usterki nalepki z kodem kreskowym195
Kowalewski Grzegorz W "oddziałach" podobnie195-196
Janeczko Jerzy Samoprzylepne z 1991 roku196-197
Kowalewski Grzegorz "Błędy" - odcinek…?197
Rowiński Marian Stempel "LW" z Puław198
Kowalewski Grzegorz Błędy w datownikach eksploatacyjnych198-199
Błądziński Kazimierz "Paczkowa" nie ujęta w katalogu199
Redakcja Komunikaty200

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.