Świat Erek,  rok 2007, numer 3(164)

Kowalewski Grzegorz Nowy typ czy nalepka "masowego nadawcy"41
Bartkowiak Henryk Pierwsza polska okolicznościowa nalepka polecenia?42
Bartkowiak Henryk Okupacja niemiecka Warszawy (1915-191842-43
Tokar Jerzy Prowizoryczne dowody nadawcze listów poleconych Poczty Polskiej w 1918 - 191944-45
Ośródka Leszek Łódzkie dworce kolejowe45
Rowiński Marian Życzyn (Sobolew - co to za placówka pocztowa?46
Kowalewski Grzegorz "CIOR Kielce"46-47
Nartowski Lucjan "Przedstawicielstwo Operacyjne" - zamiast RUP?47
Kowalewski Grzegorz "Zespół Mgazynów Bytom" - kolejny datownik eksploatacyjny47
Nartowski Lucjan "Podzamcze" - osiedle (? Wieruszowa48
Rowiński Marian Uzupełnienie do grupy stempli polecenia z "UPT"48
Bartkowiak Henryk Nowy numer początkowy na polskiej nalepce z kodem kreskowym49
Rowiński Marian Uzupełnienie do "Katalogu"49-50
Rowiński Marian Brak litery w nazwie placówki pocztowej50
Rowiński Marian Wyjątkowo tajemniczy numer przesyłki!50
Kowalewski Grzegorz Nazwy, których nigdy nie będzie na nalepkach polecenia51
Rowiński Marian Nalepka polecenia Uherce Mineralne51-52
Rowiński Marian Nie opisywana do tej pory koperta służbowa ze znakiem polecenia52
Bartkowiak Henryk Nalepki polecenia stosowane w austrickich ambulansach pocztowych53-54
Bartkowiak Henryk Ambulansowe nalepki austriackiego wzoru w Czechosłowacji54-55
Bartkowiak Henryk 100 lat szwajcarskiej poczty samochodowej55-56
Bartkowiak Henryk Greckie nalepki paczkowe56-57
Bartkowiak Henryk "Postpoints" - nowy typ niemieckich placówek pocztowych57-58
Bartkowiak Henryk Amerykańskie rarytasy erkowe58
Bartkowiak Henryk Królewskie siły powietrzne RAF58
Bartkowiak Henryk Niemieckie datowniki ambulansowe z nazwami polskich miast stosowane do 1918 roku59
Redakcja Komunikaty60

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.