Świat Erek,  rok 2006, numer 6(159)

Kowalewski Grzegorz Błędy przestaną straszyć121
Nartowski Lucjan Kolejna partia nalepek?122
Jakowiec Henryk, Kowalewski Grzegorz, Klamut Andrzej Nowy typ (? nalepek z kodem kreskowym!122
Bartkowiak Henryk Urząd pocztowy Kraków 8 - krótka historia erkami pisana123-124
Krasiński Antoni Co dalej z reorganizcją Poczty Polskiej?125
Rowiński Marian Ostatnie (? dni stempli polecenia126
Kowalewski Grzegorz Otwock 3 - ponownie uruchomiony127
Błądziński Kazimierz Dwie "Sosnówki"127-128
Bartkowiak Henryk Czyszczenie magazynów nie tylko z nalepek polecenia128
Rowiński Marian "Jedynie słuszna decyzja"!129
Kowalewski Grzegorz Agencja pocztowa Gąsiory129
Błądziński Kazimierz "Wąski" PNA130
Rowiński Marian "Specjalna" z błędem130
Kowalewski Grzegorz Błędy w nazwach placówek pocztowych131
Błądziński Kazimierz Błędne numery adresowe132
Rowiński Marian A inne wyróżniki?132
Błądziński Kazimierz Jedyna w typie 7Hg-t?132
Kowalewski Grzegorz Bez numery placówki pocztowej133
Krogulski Zbigniew Łączność portów morskich ambulansami w latach 1945-1946134-140

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.