Świat Erek,  rok 2005, numer 4(145)

Redakcja XVI Ogólnopolskie spotkanie Klubu "Znaki Polecenia"61-62
rowiński Marian Katowicka "Dyrekcja Poczt i Telegrafów" z 1930 roku63
Błądziński Kazimierz Warszawa - Urząd Opłat Telekomunikacyjnych63-64
Błądziński Kazimierz "UPT Gumowo"64
Błądziński Kazimierz Urząd pocztowy "Rudka-Sanatorium"64
Ostrówka Adam "Olsztyn" - gotykiem65
Ostrówka Adam Zastępcze nalepki polecenia z okresu GG65-66
Nartowski Lucjan Ciekawy kiosk pocztowy!66
Ostrówka Adam Znak polecenia z Gdańskiej Komisji Arbitrażowej66
Nartowski Lucjan Z Dworca Wileńskiego do Wilna67
Rowiński Marian "Łysica"67-68
Bartkowiak Henryk Ostatnie nalepki w rolce68
Kowalewski Grzegorz "Wąski" PNA69
Kowalewski Grzegorz Błędów ciąg dalszy!69-70
Bartkowiak Henryk Opuszczona kreska w PNA71
Augustynowicz Włodzimierz "Starocia" ciągle w obiegu71
Rowiński Marian "Nowe" i "stare" błędy71-72
Ostrówka Adam Były jednak zmiany!72
Kowalewski Grzegorz Nowe placówki pocztowe Warszawy73
Bartkowiak Henryk Oddział pocztowy up. Warszawa 8073-74
Rowiński Marian Zminy w rejonie Krosna74-75
Kowalewski Grzegorz Stare czy nowe stemple polecenia?75-76
Kowalewski Grzegorz Nowa samoprzylepna eykieta ze znakiem polecenia76-77
Bartkowiak Henryk Nalepki polecenia "typ 2Ga"77
Nartowski Lucjan "Uproszczenia" z lat 60!78
Żak Grzegorz, Krasiński Antoni Dwie ciekawostki wśród nalepek "blanco"78
Redakcja Były stosowane…79
Redakcja Komunikaty80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.