Świat Erek,  rok 2005, numer 11(152)

Błądziński Kazimierz Będą zmiany!181-183
Redakcja Były stosowane…184-186
Redakcja Będą stosowane…186
Bartkowiak Henryk Jak we mgle!187-188
Kowalewski Grzegorz Nowe nazwy instytucji pocztowych na nalepkach polecenia189
Żak Grzegorz Są jednak "urzędy pocztowe"189
Ostrówka Adam Erkowe rzadkości190
Bartkowiak Henryk Carskie nalepki na przesyłki wartościowe190-191
Ostrówka Adam List zleceniowy z ciekawym stemplem polecenia191-192
Bartkowiak Henryk Niby zwykły list polecony192
Ostrówka Adam Gdańskie urzędy pocztowe bez numerów192-193
Bartkowiak Henryk Wycofane z obiegu całostki (Ck 16 użyte jako służbowo-polecone przez DOPiT Katowice193-194
Kowalewski Grzegorz "Wąski" PNA195
Kowalewski Grzegorz Nie ma jej w "katalogu"!195
Krasiński Antoni "Trzcianka" z poprawnym PNA195
Szczęsnowicz Radosław Znaki polecenia wydrukowane na etykietach i kopertach196-197
Krasiński Antoni Koperta firmowa "Citibank Handlowy" z erką197
Bartkowiak Henryk Akcesoria pocztowe stosowane przez urzędy dworcowe i ambulanse kolejowe w Rosji w latach 1855-1917198-199
Bartkowiak Henryk Ambulansowy datownik z 1944 roku200

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.