Świat Erek,  rok 2003, numer 6(123)

Ostrówka Adam Pośrednictwo pocztowe z Radomia101-102
Redakcja Będą stosowane…103
Bukczyński Maciej Były stosowane…103-104
Redakcja Z ostatniej chwili104
Nartowski Lucjan DOP Warszawa ma nową nalepkę105
Rowiński Marian Zastępcza nalepka dla Zespołu Magazynów w Gdańsku105
Bartkowiak Henryk Nowa nalepka - nowy datownik106
Bartkowiak Henryk Ciekawostka z CER106
Ostrówka Adam Gdańska nalepka "V"107-108
Kowalewski Grzegorz W "agencjach" nadal bez zmian108-109
Bartkowiak Henryk Druga agencja pocztowa up. Warszawa 131109
Bartkowiak Henryk Kto się odważy?110
Błądziński Kazimierz Mylące ząbkowanie110-111
Rowiński Marian PKP Olsztyn ma nowa kopertę z "erką"111
Rowiński Marian Dalsze "blanco" nowego typu111-112
Kowalewski Grzegorz Błędy 112-113
Rowiński Marian Zbędny nawias113-114
Rowiński Marian Raz tak - raz inaczej114
Augustynowicz Włodzimierz Pasłęk 3 - nowy urząd pocztowy114
Bartkowiak Henryk Nalepki polecenia jako znaczki115
Ostrówka Adam Nalepka polecenia "Gdynia 3" z okresu III Rzeszy115-116
Bartkowiak Henryk List polecony z Togo116
Bartkowiak Henryk Nowsza wersja niemieckiej nalepki polecenia "Von Ausland"116-117
Krasiński Antoni Datowniki są też ciekawe117
Rowiński Marian Legnicka "V"118
Rowiński Marian Ekspresowy list wartościowy?119-120

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.