Świat Erek,  rok 2003, numer 2(119)

Barucha Zbigniew Kieleckie nalepki polecenia z okresu zaboru carskiego21-22
Redakcja Były stosowane…23
Nartowski Lucjan Nowa nalepka z Leszna24
Rowiński Marian Niedokładny druk PNA24
Rowiński Marian Zastępcza 'dyrekcyjna"25
Nartowski Lucjan DOP Poznań w typie 7Rg!!!25
Augustynowicz Włodzimierz W RUP Zabrze są obydwa typy nalepek!26
Stachowicz Jerzy Nalepka "na czarną godzinę"26-27
Szczęsnowicz Radosław Warszawa 14027
Szczęsnowicz Radosław "Warszawa 90" z błędnym PNA28
Bartkowiak Henryk Etykieta z CER28
Bartkowiak Henryk ING Nationale Nederlanden w nowej szacie28-29
Stachowicz Jerzy Samoprzylepne z pierwszego wydania29
Rowiński Marian Druga wersja etykiety firmy REEMTSMA30
Krasiński Antoni Dopiero w sierpniu!30
Rowiński Marian Kłopot z zastępczymi31
Nartowski Lucjan Grafika pocztowych stempli dodatkowych31
Nartowski Lucjan "Wisła-Kubalonka"32
Nartowski Lucjan "Agencja Charlejów"32-33
Nartowski Lucjan Warszawskie uzupełnienia33
Krasiński Antoni Pilskie agencje i oddziały pocztowe34-36
Rowiński Marian Cztery gwiazdki w datowniku eksploatacyjnym36
Krasiński Antoni "AUTOREJON I" - datownik z kolejnego urzędu36
Bartkowiak Henryk Datownik z CER37
Bartkowiak Henryk Niepoważni kolekcjonerzy37
Krasiński Antoni Irlandzka nowość38
Nartowski Lucjan Czy jest to nalepka polecenia?38
Nartowski Lucjan Nowa, samoprzylepna, nalepka z Jordanii39
Nartowski Lucjan Czeska ciekawostka39-40
Redakcja Komunikat 40

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.