Świat Erek,  rok 2001, numer 7(99)

Redakcja Prymusy i inne wyróżnienia113-114
Redakcja Były stosowane…115
Redakcja Będą stosowane…116
Bruder Piotr "Telekomunikacyjna" nalepka z Leszna116
Głowacki Bolesław Samoprzylepna z Poznania117
Szczęsnowicz Radosław "Złapać zajączka"117
Szczęsnowicz Radosław Koperty ze znakiem polecenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie118
Safuta Andrzej Warszawskie nalepki polecenia z nazwami dzielnic119-120
Banaszkiewicz Mieczysław "Klasyk" wśród nalepek polecenia z błędem121
Banaszkiewicz Mieczysław Siła złego na jednego121
Bukczyński Maciej Agencje pocztowe nowego typu podległe pod RUP Kalisz (2122-123
Bartkowiak Henryk 100 nowych pozycji katalogowych (3124
Nartowski Lucjan Światowa wystawa w Pradze125
Safuta Andrzej Urząd pocztowy w kwaterze NATO125
Banaszkiewicz Mieczysław Czeski jubileusz126
Ostrówka Adam Nalepki polecenia z literą "T"126-128
Bartkowiak Henryk Mało znane etykiety poleceniowe Poczty Węgierskiej128
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…129-131
Redakcja Komunikaty132

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.