Świat Erek,  rok 2001, numer 4(96)

Redakcja Czy Poczta Polska zacznie umieszczać dodatkowe informacje na nalepkach polecenia?53
Rowiński Marian Dyrekcja T.P.S.A. z nową nalepką54
Jakowiec Henryk Na Chmielnej także nowa nalepka54
Nartowski Lucjan "RUP Poznań - Województwo"54
Bukczyński Maciej Agencje pocztowe nowego typu RUP Kalisz55-56
Błądziński Kazimierz Pocztowa rywalizacja56
Wnęk Lech Nowa placówka pocztowa w Szczecinie57
Rowiński Marian Nalepki samoprzylepne z 3-cyfrowym numeratorem z DOP w Lublinie57
Nartowski Lucjan Jest problem!58
Jakowiec Henryk Ciekawostka z Międzyrzecza58
Krasiński Antoni "Warszawa" dalej w obiegu59
Bartkowiak Henryk Dalsze błędy w nazwach placówek pocztowych59
Safuta Andrzej Prowizoria na nalepkach Rzeszy60
Szczęsnowicz Radosław Pośrednictwo pocztowe "Dolina Pięciu Stawów"61
Janeczko Jerzy Grunwald - Pole Bitwy61-62
Rowiński Marian Pierwszy lubelski stempel polecenia62-63
Bartkowiak Henryk Czy jest możliwe opracowanie jednolitej klasyfikacji stempli polecenia?64-66
Janeczko Jerzy Wielka szkoda66
Janeczko Jerzy "Strażackie" nalepki polecenia67
Bartkowiak Henryk Nalepki polecenia austriackich poczt polowych67-68
Bartkowiak Henryk Zastępcze znaki polecenia68-72

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.