Świat Erek,  rok 2001, numer 3(95)

Redakcja Nowa taryfa pocztowa37
Redakcja Były stosowane…38-39
Banaszkiewicz Mieczysław Telekomunikacyjne uzupełnienia40
Nartowski Lucjan Kolejny nakład nalepki dla DOP we Wrocławiu40
Rowiński Marian PTE Norwich Union S.A.41
Stachowicz Jerzy Prawie 200 placówek pocztowych41-42
Błądziński Kazimierz Stradomia "Wierzchnia" czy "Średnia"42
Rowiński Marian Samoprzylepne z 3-cyfrowym numeratorem43
Rowiński Marian Makulatura w obiegu pocztowym43
Safuta Andrzej Stemple polecenia Warszawy44
Janeczko Jerzy Jak długo po wojnie?45
Kamiński Aleksander Czeskie prowizorium z 1945 roku46
Banaszkiewicz Mieczysław Wyróżniki literowe na nalepkach polecenia47
Grabarczyk Józef Nazwy instytucji na australijskich nalepkach48
Bartkowiak Henryk Dwie odmiany ukraińskich stempli48
Banaszkiewicz Mieczysław, Bartkowiak Henryk Co piszą inni…49-51
Redakcja Komunikaty52

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.