Świat Erek,  rok 2001, numer 13(105)

Bartkowiak Henryk Przesyłki wartościowe237-239
Bartkowiak Henryk "Polecona - Recommande"239-242
Nartowski Lucjan "Uproszczenia" - także w datownikach eksploatacyjnych242
Bartkowiak Henryk Zastępcze znaki polecenia243-249
Rowiński Marian Druk nr 55250
Ostrówka Adam "Dodatki" na przesyłkach pocztowych250
Bartkowiak Henryk Zmiana liternictwa na nalepkach paczkowych251
Bartkowiak Henryk Koniec pewnej ery251
Redakcja Będą stosowane…252

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.