Świat Erek,  rok 2001, numer 12(104)

Bartkowiak Henryk Co to za "nalepki"?217-219
Redakcja Były stosowane…219-220
Redakcja Okazjonalne dyplomy221
Bartkowiak Henryk Nowe placówki pocztowe DOP w Warszawie222
Rowiński Marian Nowy urząd pocztowy w Lublinie223
Szczęsnowicz Radosław Kolejne nalepki z "wąskim" PNA223
Rowiński Marian Makulatura okolicznościowych nalepek polecenia224
Nartowski Lucjan Błędy i inne dziwności224-225
Wnęk Lech "Podczele" - błędna nazwa placówki pocztowej225
Nartowski Lucjan Mała "7"226
Rowiński Marian Dziwny cudzysłów226
Szczęsnowicz Radosław "Polskie Towarzystwo Finansowe S.A."226-227
Nartowski Lucjan Kolejny nadawca227
Bartkowiak Henryk 100 nowych pozycji katalogowych (6228
Bukczyński Maciej Agencje pocztowe podległe pod RUP w Kaliszu229-333
Rowiński Marian "Zalepiono legalnie"?234
Szczęsnowicz Radosław Poczta przeprasza234
Nartowski Lucjan Jak długo były stosowane?235
Redakcja Będą stosowane…236

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.