Świat Erek,  rok 2000, numer 9-10(89-90)

Augustynowicz Włodzimierz Ciechanowskie nalepki polecenia z wyróżnikiem literowym149-150
Redakcja Będą stosowane…150-154
Redakcja Były stosowane…151-153
Błądziński Kazimierz "Kamieniogórska" ciekawostka154
Redakcja Lot do Madrytu155
Ostrówka Adam Trzy nowe nalepki z RUP. "Kancelaria"156
Rowiński Marian Trzy nowe nalepki z RUP. "Sekretariat"156
Jakowiec Henryk Trzy nowe nalepki z RUP. "… i RUP"156
Bartkowiak Henryk "ONO" w nowej szacie157
Bukczyński Maciej "OOB"157
Stachowicz Jerzy Agencja Słuszków raz jeszcze157
Bykowski Karol Nowe wzory znaków polecenia drukowanych na kopertach Telekomunikacji Polskiej S.A.158
Bruder Piotr "Pocztylion" z erką159
Nartowski Lucjan Kolejny "Oddział"160
Błądziński Kazimierz Urząd pocztowy w "TESCO"160
Bartkowiak Henryk Zastępcze znaki polecenia161-164
Banaszkiewicz Mieczysław Niemieckie etykiety do listów poleconych z logo "Deutsche Post AG"165-166
Bartkowiak Henryk Nowa etykieta z Izraela167
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…168-169
Rowiński Marian "Łódź 1 - Przes.List."170
Czajka Zbigniew Ile typów datowników eksploatacyjnych?170-171
Bykowski Karol Współpocztowe stemple na listach poleconych171-172
Ostrówka Adam, Czajka Zbigniew Siermiężna codzienność listów wartościowych172-173
Bartkowiak Henryk Samoprzylepna nalepka paczkowa173
Rejnowski Bronisław Zmiany do "Spisu placówek pocztowych i telekomunikacyjnych z 1998 r."174-175
Augustynowicz Włodzimierz "Rekonstrukcja" nalepki176

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.