Świat Erek,  rok 2000, numer 4(84)

Janeczko Jerzy, Bartkowiak Henryk Elbląskie koperty z wydrukowanymi znakami polecenia stosowane przez biura Komorników Sądowych61-62
Jakowiec Henryk Drugi typ litery "R" na znaku polecenia "sądowej" koperty ze Szczecina62
Redakcja Będą stosowane…63
Redakcja Były stosowane…63
Redakcja Będą stosowane…64
Stachowicz Jerzy Czy to już wszystkie nalepki z "UP"?64
Augustynowicz Włodzimierz Kolejne "osiedle" na nalepce polecenia65
Szczęsnowicz Radosław Kolejne samoprzylepne 3-cyfrowe65
Jakowiec Henryk Dyrekcyjne polecenie?65-66
Augustynowicz Włodzimierz Nalepki "zaklejki"66
Bartkowiak Henryk "MEDSTAR" - kolejna firma stosująca etykiety ze znakiem polecenia67
Krasiński Antoni Placówki pocztowe klasy "oddział"67
Bartkowiak Henryk Warto przeglądać regionalną prasę67
Janeczko Jerzy Mały przyczynek do znaków polecenia Gdańska68
Stachowicz Jerzy Nalepki polecenia DOPiT Wrocław z 1961 roku69
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia Zaolzia69-70
Wnęk Lech Zakopane - Ciągłówka71
Augustynowicz Włodzimierz Razem czy osobno?71
Bartkowiak Henryk Agencje pocztowe72
Rowiński Marian, Bartkowiak Henryk "Never ending story" lubelskich pośrednictw73-74
Bartkowiak Henryk Urząd niedoręczalnych przesyłek pocztowych74-75
Ostrówka Adam Bezpośrednia wiązanka polecona75-76
Jakowiec Henryk "Paczkowe" ciekawostki76
Kościukiewicz Michał Ciekawostka z Krzemieńca77
Bartkowiak Henryk Nalepka polecenia z Lesotho77
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…78
Danyluk Zdzisław Przepisy dotyczące listów wartościowych79-80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.