Świat Erek,  rok 1999, numer 9(77)

Bartkowiak Henryk XVIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna185
Redakcja Życzenia z okazji 50-lecia…186-187
Redakcja Będą stosowane…188-189,190
Redakcja Były stosowane…189
Nartowski Lucjan "Samoprzylepna" z DOP190
Rowiński Marian Dziwna konwencja190
Bartkowiak Henryk Zastępcze znaki polecenia191-193
Ostrówka Adam Wolne Miasto Gdańsk (c.d.194
Jakowiec Henryk Nalepka polecenia bez PNA z "podniesioną" literą "R" (typ 2G195-196
Bykowski Karol Stempelki "Polecona - Recommande"197
Safuta Andrzej "Nowy Targ - Szpital Powiatowy"197
Błądziński Kazimierz Wraca stare?198
Bartkowiak Henryk Dwie rocznice199
Bartkowiak Henryk Datowniki eksploatacyjne 200
Bartkowiak Henryk Radzieckie stemple do przesyłek wartościowych201
Redakcja Australijskie koperty do listów poleconych202-203
Ostrówka Adam Niemieckie poczty polowe203
Redakcja Komunikaty204

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.