Świat Erek,  rok 1999, numer 3(71)

Szczęsnowicz Radosław, Bartkowiak Henryk Nowy typ obiegowej nalepki polecenia czy odmiana "samoprzylepnych"?49-50
Redakcja Z żałobnej karty50
Bartkowiak Henryk Były stosowane…50-51
Bartkowiak Henryk Zastępcze znaki polecenia51-54
Rowiński Marian "RUP - ONO Ostróda" w nowej szacie55
Stachowicz Jerzy "Kraków - ZUS" ma nową nalepkę55
Bartkowiak Henryk Agencja Łasko k. Choszczna - czwarta nalepka55
Rowiński Marian Nowości z okolicy Włodawy56
Błądziński Kazimierz Nowa nalepka z RUP w Zielonej Górze56
Stachowicz Jerzy Dwie dalsze nalepki z "UP"56
Safuta Andrzej Polska czy Szwajcarska?57
Augustynowicz Włodzimierz Jest piąta agencja w Krakowie!57
Kral Jiri Przesyłki polecone Zaolzia58
Bartkowiak Henryk Rozmowa ślepego z głuchym58-59
Jakowiec Henryk Jak zbierać?59-60
Jakowiec Henryk We Francji nominał na etykietach poleceniowych już w Euro60
Jakowiec Henryk Jeszcze jeden hiszpański znaczek (? z automatu na przesyłki polecone60
Rowiński Marian Dwie "Jedliny"61
Stachowicz Jerzy Błędy na nalepkach typu 7G61-62
Bykowski Karol Stempelki dodatkowe "Recommande/Polecona"62
Stachowicz Jerzy Jest nalepka - nie ma urzędu63
Rowiński Marian "Przasnysz 1j" - drugi typ nalepki63
Rowiński Marian Ciekawy stempelek dodatkowy63
Jakowiec Henryk "Samoprzylepne" - najlepiej na całościach64
Bartkowiak Henryk Datowniki eksploatacyjne 65-67
Safuta Andrzej Jeszcze jeden formularz z Gniezna68
Wnęk Lech Nie znany "telekomunikacyjny" stempel polecenia68-69
Szczęsnowicz Radosław, Bartkowiak Henryk "Koperta z Namysłowa" - pytania bez odpowiedzi069-070
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…70-71
Redakcja Komunikaty71-72

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.