Świat Erek,  rok 1999, numer 11(79)

Ostrówka Adam Listopadowe święto225
Redakcja Będą stosowane…226
Bartkowiak Henryk Były stosowane…226
Jakowiec Henryk Nowy nakład nalepek polecenia w UWPzZ227
Rowiński Marian Samoprzylepna "ONO - RUP"227
Jakowiec Henryk Nowe nalepki: "DOP" i "RUP"227
Augustynowicz Włodzimierz Kolejna 3-cyfrowa "samoprzylepna"228
Jakowiec Henryk Nalepki "blanco" z dodatkowymi literkami z up. Stargard Szcz. 2228
Jakowiec Henryk "Samoprzylepna" nalepka "blanco" nowego wzoru229
Szczęsnowicz Radosław Koperta z "Milenium"229
Bartkowiak Henryk Zastępcze znaki polecenia230-234
Szczęsnowicz Radosław Nalepka paczkowa na etykiecie adresowej235
Bartkowiak Henryk Nalepka paczkowa z błędem235
Safuta Andrzej Wolne Miasto Gdańsk (4236
Szczęsnowicz Radosław Jak na razie - tylko z UP Nowy Sącz 2237
Rowiński Marian "Wędrujący" numerator237
Nartowski Lucjan Brak numeru placówki pocztowej237-238
Ostrówka Adam Już wszystkie dyrekcje238
Bartkowiak Henryk Dlaczego tylko "srebro"?239-240
Rejnowski Bronisław "Grand Prix" w klasie historii poczty dla "erkowego" zbioru240
Bartkowiak Henryk RUP w Katowicach odpowiada w sprawie "poczty wozowej"241
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…242-243
Redakcja Czytelnicy piszą…243
Redakcja Komunikaty244

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.