Świat Erek,  rok 1998, numer 7(63)

Redakcja Krajowa Wystawa Filatelistyczna "80 lat Marynarki Wojennej RP"125
Bartkowiak Henryk IX Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu "Znaki Polecenia"126-127
Redakcja Były stosowane…128
Szczęsnowicz Radosław Łódź 2 - O.W.T. - uzupełnienie do katalogu129
Augustynowicz Włodzimierz RUP Krosno - nalepka nowego typu129
Wnęk Lech Świdwin - Magazyny Okręgowe129
Błądziński Kazimierz Wrocław 1 - Oddział Filatelistyczny129
Bartkowiak Henryk, Nartowski Lucjan UPT Naramice - zapomniana (? nalepka130
Kowalewski Grzegorz Kolejna "agencja"130
Augustynowicz Włodzimierz Dalsze "UPP"130
Redakcja Zastępcze znaki polecenia131-135
Redakcja Wycofane stemple polecenia136-137
Bartkowiak Henryk Ciekawostka z Tych137
Ostrówka Adam Kilka uzupełnień o stemplach polecenia polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku138-139
Kowalewski Grzegorz, Bartkowiak Henryk Ciekawostki z działu "datowników eksploatacyjnych"139-140
Rowiński Marian Pośrednictwo pocztowe Kraków 11 - Dom Rencisty140
Augustynowicz Włodzimierz Sezonowe placówki pocztowe141
Kowalewski Grzegorz Nie tylko grzecznościowe141-142
Banaszkiewicz Mieczysław Rzadkie stemple polecenia142
Rejnowski Bronisław Okolicznościowa nalepka z Pragi142-143
Redakcja Kalendarium wprowadzania nalepek okolicznościowych "R". III-IV kwartał 1998 r.143
Redakcja Poczty specjalne144
Redakcja Nowi członkowie Klubu144

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.