Świat Erek,  rok 1998, numer 12(68)

Redakcja Krajowa Wystawa Filatelistyczna "80 rocznica odzyskania Niepodległości"239
Redakcja Kalendarium wprowadzania nalepek okolicznościowych (IV kwartał 1998 r.240
Redakcja Były stosowane… 20 rocznica pontyfikatu papieża Jana Pawła II241
Bartkowiak Henryk …inne okolicznościowe242
Bartkowiak Henryk Jaka to wystawa?243
Bykowski Karol Jeszcze jeden "telegraf"244
Rowiński Marian Kolejne nowe nalepki z "UPP"244
Augustynowicz Włodzimierz "Polska Cerkiew"244
Błądziński Kazimierz, Rejnowski Bronisław, Jakowiec Henryk Zastępcze znaki polecenia245-247
Ostrówka Adam "Katowice 1 - Port Lotniczy"248
Madej Piotr Znaki polecenia oddziałów pocztowych podlegających urzędowi Katowice 1 (Stalinogród 1248-249
Bartkowiak Henryk Polskie znaki polecenia z okresu 1944-1947 (3250-252
Nartowski Lucjan, Rowiński Marian Agencje, pośrednictwa, oddziały253
Madej Piotr Pośrednictwo pocztowe na Kubalonce254
Safuta Andrzej Agencja pocztowa "nowego typu" Warszawa-Międzylesie255
Nartowski Lucjan Przypadek za przypadkiem255-256
Bielec Andrzej Listy dworcowe - nowa forma przesyłek256-257
Augustynowicz Włodzimierz 30-ty urząd pocztowy w Częstochowie257
Banaszkiewicz Mieczysław Pierwsze kroki258
Redakcja Nagroda im. Stanisława Kamlera259
Bartkowiak Henryk Okolicznościowa wystawa "Literatura filatelistyczna - Szczecin'98"259
Janeczko Jerzy Kto wynalazł piorunochron?260
Bartkowiak Henryk 350 lecie Powstania Chmelnickiego260-261
Jakowiec Henryk Pomarańsczowa nalepka polecenia z Watykanu261
Redakcja Komunikaty262

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.