Świat Erek,  rok 1998, numer 11(67)

Redakcja 20 lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II213
Redakcja Kalendarium wprowadzania nalepek okolicznościowych (IV kwartał 1988 r.214
Bartkowiak Henryk Były stosowane…215
Bartkowiak Henryk Jaka to "okoliczność"???216
Jakowiec Henryk Kolejna nalepka "dyrekcyjna"217
Jakowiec Henryk Świdwin - jak zawsze pierwszy!217
Jakowiec Henryk Trzecia nalepka z UPP Warszawa217
Redakcja Zastępcze znaki polecenia218-220
Janeczko Jerzy "Eingeschrieben Danzig 1"221
Safuta Andrzej "Dyrekcyjne" i "telekomunikacyjne" uzupełnienia222-223
Ostrówka Adam, Szczęsnowicz Radosław, Bartkowiak Henryk "Paczkowe" ciekawostki223-224
Nartowski Lucjan Odmiana numeratora "F"?224-225
Szczęsnowicz Radosław "Agencja nr 4"225
Bartkowiak Henryk, Safuta Andrzej "Militaria" na znakach polecenia225-227
Bartkowiak Henryk Polskie znaki polecenia z okresu 1944-1947227-229
Bartkowiak Henryk Błędy i inne ciekawostki230-232
Banaszkiewicz Mieczysław Agresja na Kanał Sueski233
Jakowiec Henryk, Bartkowiak Henryk Duńskie nowości234
Redakcja Echa naszych publikacji235
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…236

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.