Świat Erek,  rok 1997, numer 2(46)

Redakcja Sto numerów "Biuletyny Filatelistycznego" Okręgu Warszawskiego PZF21
Redakcja Ważne komunikaty22
Redakcja Nowe nalepki polecenia23
Redakcja Informacje o specjalnych przewozach przesyłek23
Redakcja Zastępcze nalepki polecenia24-25
Madej Piotr Stempel polecenia z kiosku pocztowego w łódzkim PDT26
Redakcja Nowinki łódzkie27-29
Augustynowicz Włodzimierz Górnośląskie przemiany30
Bartkowiak Henryk Gdzie powinien znajdować się numer placówki pocztowej?31
Głowacki Bolesław Szymbark - bez bliższego określenia lokalizacji31
Błądziński Kazimierz, Rejnowski Bronisław Agencje pocztowe Kamionki i Rościszów32
Błądziński Kazimierz, Nartowski Lucjan Co w innych agencjach?33
Rejnowski Bronisław Opłata za zwrot listu poleconego34
Rejnowski Bronisław Koperty sześciokrotnego użytku35
Grabarczyk Józef Datowniki okolicznościowe na nalepkach polecenia36-37
Podolecki Feliks Skąd się wziął stempel "R" z Dźurkowa w Białej Prudnickiej?38
Rejnowski Bronisław Grodno - Biełostok Obł.39
Rejnowski Bronisław Nadszedł uszkodzony…40

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.