Świat Erek,  rok 1997, numer 11(55)

Redakcja 900 numerów "Filatelisty"181
Rejnowski Bronisław Doroczne spotkanie członków Klubu w Lublinie182
Redakcja Komunikaty Zarządu Klubu183
Kowalewski Grzegorz Bykowina183
Redakcja Kalendarium wprowadzania nalepek okolicznościowych "R"184
Redakcja Nowości polskie184-187
Rejnowski Bronisław, Rowiński Marian, Danyluk Zdzisław Jednolity typ nalepek dyrekcyjnych?188
Bartkowiak Henryk Magazyn mundurowo-odzieżowy we Wrześni188
Bartkowiak Henryk "UPP" - z nowym krojem czcionek189
Danyluk Zdzisław W katowickim UPP wszystkie rodzaje nalepek naraz189
Redakcja Coraz więcej nalepek "blanco"190-191
Redakcja Ach te kody - czyli ciuciubabka z PNA192-193
Bartkowiak Henryk Ambulansowe stemple polecenia są nadal stosowane!194
Rejnowski Bronisław Dwuobrączkowy datownik w Korczynie195
Nartowski Lucjan Nalepka pocztowa z UPP Wrocław 2195
Rejnowski Bronisław Kto pomaga powodzianom?196-197
Rejnowski Bronisław Nalepka polecenia "Narodów Zjednoczonych" z Wiednia198
Rejnowski Bronisław Listy polecone z Ukrainy i Mołdawii199
Redakcja Co kraj - to zwyczaj200

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.