Świat Erek,  rok 1996, numer 3(33)

Błądziński Kazimierz 75 lat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu481
Błądziński Kazimierz "Ikonografia kościuszkowska" - Wystawa Filatelistyczna482
Jankowski Krzysztof Dalsze "UP"482
Skrzypek Stefan Nowe "samoprzylepne" z włocławskiej serii483
Nartowski Lucjan, Głowacki Bolesław Dalsze błędy483
Jankowski Krzysztof DOP Olsztyn zmienia szatę graficzną swych nalepek484
Augustynowicz Włodzimierz Zastępcze znaki polecenia484-487
Tokar Jerzy O datownikach "Ekspedycja" i innych488-489
Tokar Jerzy Stemple warszawskich oddziałów nadawczych490
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia oddziałów nadawczych Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO490-495
Bartkowiak Henryk Zmiany terytorialne PRL w 1951 roku i ich filatelistyczne reperkusje495-496
Bartkowiak Henryk Cztery "dworcowe" uzupełnienia. Oddział poczty na Dworcu Wileńskim496-497
Bukczyński Maciej Ile było oddziałów pocztowych na poznańskich dworcach?497
Safuta Andrzej Stempel polecenia UP "Katowice 27 - Dowrzec"498
Redakcja Uroczyste otwarcie nowego obiektu UPP Kraków499
Rejnowski Bronisław Zmiany w sieci placówek pocztowych RP (część VIII (c.d.499
Redakcja Ciekawostka z Sudanu500

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.