Świat Erek,  rok 1996, numer 2(32)

Bukczyński Maciej A jednak była461
Redakcja Przepasne składnice462
Stachowicz Jerzy Kolejne nalepki "UP"462
Redakcja Oddział "Poznań 2 - Dworzec" ma nową erkę463
Stachowicz Jerzy, Augustynowicz Włodzimierz Nowe nalepki polecenia463
Stachowicz Jerzy "Samoprzylepne"464
Rejnowski Bronisław Nowa okolicznościowa nalepka polecenia464
Nartowski Lucjan Zastępcze znaki polecenia465-468
Rejnowski Bronisław, Barucha Zbigniew Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów Znaków Polecenia Kielce - marzec 1996 r.468
Tokar Jerzy Znaki polecenia nadawcy469
Redakcja Ciekawy recepis469-470
Kowalewski Grzegorz Stempel - "List wartościowy"470
Bartkowiak Henryk Stemple polecenia urzędów telefoniczno-telegraficznych471-472
Redakcja Tajemnice i urok prowizorycznych znaków polecenia473-474
Tokar Jerzy Dalsze losy pierwszej na ziemiach polskich okolicznościowej nalepki polecenia474-475
Safuta Andrzej Stempel polecenia z DOPiT Lublin475
Redakcja Jedna nalepka - a jakie zainteresowanie476
Banaszkiewicz Mieczysław Kolejne nowe skróty na nalepkach polecenia476
Jankowski Krzysztof Szczyty biurokracji476-477
Barucha Zbigniew Jeszcze jedna zagadka477
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…478
Rejnowski Bronisław Zmiany w sieci placówek pocztowych RP (część VIII478-479
Rejnowski Bronisław Gratulacje Zarządu Głównego PZF479
Redakcja Komunikaty klubowe480

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.