Świat Erek,  rok 1996, numer 14(44)

Rejnowski Bronisław Pamięci Jerzego Zadurowicza (1903-1993701
Redakcja Życzenia świąteczne702
Redakcja Odznaki PZF dla członków Klubu702
Rejnowski Bronisław Sukcesy naszych członków na KWF w Szczecinie703
Bartkowiak Henryk Nalepka "R" z ułanem w logo704
Rejnowski Bronisław Znów nalepka z Zamościa705
Rejnowski Bronisław Dalsze nalepki okolicznościowe705
Skrzypek Stefan Pokłosie spotkania i pokazu w Rawiczu706
Bartkowiak Henryk Być może - będzie już normalnie707
Bruder Piotr Błąd na nalepce z "PKO Leszno"708
Bruder Piotr Rarytas wśród "magazynów"709
Nartowski Lucjan Nowość z UPP Rzeszów709
Rowiński Marian Nalepka polecenia z urzędu, którego nie ma710
Bartkowiak Henryk Kolejny układ graficzny nazwy "UWPzZ" na nalepce polecenia711
Rejnowski Bronisław Jeszcze jedna nalepka "R" z nazwą zakładu produkcyjnego w nazwie placówki711
Bartkowiak Henryk Już można?712
Bartkowiak Henryk Jeszcze raz ilustracja stempla z WZŁ w Łodzi712
Madej Piotr Stempel polecenia poczty autobusowej w Łodzi z 1948 roku713
Bartkowiak Henryk "1502" - kolejna austriacka poczta polowa714-715
Bartkowiak Henryk Datownik "Telegraf" na liście poleconym w Zielonce k. Warszawy716
Bartkowiak Henryk Trochę informacji o stemplach polecenia RUTT717
Ostrówka Adam Stempel polecenia z UT Zwoleń717
Wnęk Lech Druga nalepka z UT Jasło717
Rejnowski Bronisław Podkładka pod piwo - jako przesyłka polecona718
Rejnowski Bronisław Prowizoria erek z 1958 roku719

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.