Świat Erek,  rok 1995, numer 8(20)

Bartkowiak Henryk "Gwiezdne Miasteczko"253
Nartowski Lucjan Drugi naklad nalepki polecenia z CZPP254
Jakowiec Henryk DOP Wrocław - nowa nalepka254
Nartowski Lucjan, Ostrówka Adam Dalsze nalepki z serii "UP"254-255
Błądziński Kazimierz Agencje pocztowe z DOP Wrocław255-256
Jakowiec Henryk Błędy256
Nartowski Lucjan Zastępcze znaki polecenia257-261
Redakcja Warszawa 102 - Urząd Celny262
Błądziński Kazimierz "Samoprzylepne"262-263
Błądziński Kazimierz, Nartowski Lucjan, Stachowicz Jerzy Nowe nalepki polecenia typu 7G263
Bartkowiak Henryk Nowy stempel polecenia z IX Oddziału PKO BP264
Ostrówka Adam Z Istambułu do Radomia w tydzień264
Rejnowski Bronisław Dwa nakłady nalepek265
Banaszkiewicz Mieczysław Co piszą inni…265-266
Nartowski Lucjan Lichtenstein i Węgry - nowe nalepki polecenia267
Bartkowiak Henryk Czy muszą "funkcjonować" w obiegu pocztowym zastępcze nalepki polecenia?267-268

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.