Świat Erek,  rok 1995, numer 16(28)

Rejnowski Bronisław V Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów Znaków Polecenia Wrocław381
Bartkowiak Henryk VI Ogólnopolskie Walne Spotkanie Członków Klubu "Znaki Polecenia" 382-383
Nartowski Lucjan Pokaz zbiorów Klubu Zainteresowań "Znaki Polecenia"384
Bartkowiak Henryk Wyniki XVII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Warszawa-95"384-385
Ostrówka Adam XII OWF w Grudziądzu "80-lecie Grudziądzkiej Wystawy Filatelistycznej"386
Augustynowicz Włodzimierz Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Górnictwo-95"386-
Głowacki Bolesław Krajowa Wystaw Filatelistyczna "Michael-95"387
Rejnowski Bronisław Nowa, okolicznościowa nalepka polecenia w Zegrzu388
Stachowicz Jerzy, Błądziński Kazimierz, Jakowiec Henryk Kolejne błędy w nazwach placówek pocztowych388
Nartowski Lucjan, Skrzypek Stefan, Augustynowicz Włodzimierz Zastępcze znaki polecenia389-393
Rejnowski Bronisław Zmiany w sieci placówek pocztowych394-396
Ostrówka Adam Łotewski stempel "R" z nazwą państwa396
Ostrówka Adam Fińska etykieta samoprzylepna396-397
Skrzypek Stefan Błąd numeratora397
Jakowiec Henryk Rysowane znaki polecenia398
Błądziński Kazimierz Pozostało tylko osiem nalepek!399
Skrzypek Stefan Jeszcze o nalepce polecenia "Leszno D.W."399
Bartkowiak Henryk Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne399-400
Bartkowiak Henryk Kolejna "paczkowa" ciekawostka400

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.