Świat Erek,  rok 1995, numer 11(23)

Rejnowski Bronisław Regionalna Wystawa Filatelistyczna "Ziemia Chrzanowska - 95"301
Bartkowiak Henryk Okienko filatelistyczne w up Opole 1302
Rejnowski Bronisław Nowe okolicznościowe nalepki polecenia302
Banaszkiewicz Mieczysław, Bartkowiak Henryk Czwarta nalepka - kolejne zagadki303
Rejnowski Bronisław Pamiątki filatelistyczne z obchodów "150 lat kolei na ziemiach polskich"304
Bartkowiak Henryk Poznańskie PKO z nową nalepką304
Rejnowski Bronisław, Rowiński Marian, Nartowski Lucjan Nowe "samoprzylepne"305
Kowalewski Grzegorz, Stachowicz Jerzy, Głowacki Bolesław "Piszczaty Piotrowięty" i inne błędy306-307
Stachowicz Jerzy Nowe nalepki307
Rejnowski Bronisław Zastępcze znaki polecenia308-311
Rowiński Marian Pośrednictwo pocztowe "Szczawnica - Pieniny"312
Jankowski Krzysztof Urząd pocztowy "Złotowo k. Nowego Miasta Lubawskiego"312-313
Głowacki Bolesław Trzy razy "Sobótka k. Wrocławia 3"313
Rejnowski Bronisław Zmiany w sieci placówek pocztowych RP. Placówki zwinięte (część V313-315
Rejnowski Bronisław Dokumenty315
Bartkowiak Henryk Włoska poczta polowa w Libanie316

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.