Świat Erek,  rok 1994, numer 6(6)

Rejnowski Bronisław Jubileuszowa Wystawa Filatelistyczna 130 lat Statystyki Warszawy61
Bartkowiak Henryk Nowości z "UP"62-63
Rowiński Marian Nowe placówki pocztowe64
Rowiński Marian Nieznana nalepka z UT Nowy Sącz64
Stachowicz Jerzy Nowe nalepki polecenia w typie 7G65
Ostrówka Adam Kolejna samoprzylepna nalepka polecenia65
Stachowicz Jerzy Błędy w nazwach placówek pocztowych66
Kowalewski Grzegorz, Nartowski Lucjan, Stachowicz Jerzy Zastępcze nalepki polecenia67-70
Rejnowski Bronisław Nalepka adresowa - druk PPTT Nr 503 - do przesyłek poleconych71
Wnęk Lech Ciekawostka z Grabowa72

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.